Europejska Rada Ochrony Danych

Opinia 2/2019 w sprawie projektu wykazu sporządzonego przez właściwy norweski organ nadzorczy dotyczącego rodzajów operacji przetwarzania podlegających wymogowi dokonania oceny skutków dla ochrony danych (art. 35 ust. 4 RODO)

23 January 2019
Opinia 2/2019 w sprawie projektu wykazu sporządzonego przez właściwy norweski organ nadzorczy dotyczącego rodzajów operacji przetwarzania podlegających wymogowi dokonania oceny skutków dla ochrony danych (art. 35 ust. 4 RODO)  373.66 KB
Państwa członkowskie: