Euroopa Andmekaitsenõukogu

Arvamus nr 2/2019, milles käsitletakse Norra pädeva järelevalveasutuse esialgset loetelu isikuandmete töötlemise toimingutest, mille suhtes kohaldatakse andmekaitsealase mõjuhinnangu nõuet (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 35 lõige 4)

23 January 2019
Arvamus nr 2/2019, milles käsitletakse Norra pädeva järelevalveasutuse esialgset loetelu isikuandmete töötlemise toimingutest, mille suhtes kohaldatakse andmekaitsealase mõjuhinnangu nõuet (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 35 lõige 4)  358.47 KB
Liikmesriigid: