Evropský sbor pro ochranu osobních údajů

Stanovisko č. 11/2019 k návrhu seznamu příslušného dozorového úřadu České republiky, který obsahuje operace zpracování, u nichž se nepožaduje posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (čl. 35 odst. 5 obecného nařízení o ochraně osobních údajů)

12 July 2019
Stanovisko č. 11/2019 k návrhu seznamu příslušného dozorového úřadu České republiky, který obsahuje operace zpracování, u nichž se nepožaduje posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (čl. 35 odst. 5 obecného nařízení o ochraně osobních údajů)  426.06 KB
Členské státy: