Európsky výbor pre ochranu údajov

Často kladené otázky k rozsudku Súdneho dvora Európskej únie vo veci C-311/18 – Data Protection Commissioner/Facebook Ireland a Maximillian Schrems

24 July 2020
Často kladené otázky k rozsudku Súdneho dvora Európskej únie vo veci C-311/18 – Data Protection Commissioner/Facebook Ireland a Maximillian Schrems  135.16 KB