Eiropas Datu aizsardzības kolēģija

Bieži uzdotie jautājumi par Eiropas Savienības Tiesas spriedumu lietā C‑311/18 Datu aizsardzības komisārs pret Facebook Ireland Ltd un Maximillian Schrems

24 July 2020
Bieži uzdotie jautājumi par Eiropas Savienības Tiesas spriedumu lietā C 311/18 – Datu aizsardzības komisārs pret Facebook Ireland Ltd un Maximillian Schrems  130.14 KB