Euroopa Andmekaitsenõukogu

Korduvad küsimused Euroopa Liidu Kohtu otsuse kohta kohtuasjas C-311/18 – Data Protection Commissioner vs. Facebook Ireland Ltd ja Maximillian Schrems

24 July 2020
Korduvad küsimused Euroopa Liidu Kohtu otsuse kohta kohtuasjas C-311/18 – Data Protection Commissioner vs. Facebook Ireland Ltd ja Maximillian Schrems  111.87 KB