Европейски комитет за защита на данните

Често задавани въпроси относно решението на Съда на Европейския съюз по дело C-311/18 — Data Protection Commissioner/Facebook Ireland и Maximillian Schrems

24 July 2020
Често задавани въпроси относно решението на Съда на Европейския съюз по дело C-311/18 — Data Protection Commissioner/Facebook Ireland и Maximillian Schrems  140.1 KB