Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data

Linji Gwida 03/2020 dwar l-ipproċessar ta’ data dwar issaħħa għall-finijiet ta’ riċerka xjentifika fil-kuntest tattifqigħa tal-COVID-19

21 April 2020
Linji Gwida 03/2020  254.71 KB
Member states: