Eiropas Datu aizsardzības kolēģija

Pamatnostādnes 03/2020 par veselības datu apstrādi zinātniskās pētniecības nolūkos saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu

21 April 2020
Pamatnostādnes 03/2020  200.73 KB
Dalībvalstis: