Европейски комитет за защита на данните

Насоки 03/2020 относно обработването на данни за здравословното състояние с научноизследователска цел в контекста на пандемията от COVID-19

21 April 2020
Насоки 03/2020  217.5 KB
Държави членки: