Europos duomenų apsaugos valdyba

Nuomonė 5/2019 dėl E. privatumo direktyvos ir BDAR sąveikos, visų pirma kiek tai susiję su duomenų apsaugos institucijų kompetencija, užduotimis ir įgaliojimais

12 March 2019
Nuomonė 5/2019  668.66 KB
Valstybės narės: