Evropski odbor za varstvo podatkov

Smernice št. 1/2019 o kodeksih ravnanja in organih za spremljanje na podlagi Uredbe (EU) 2016/679

25 May 2018
Smernice št. 1/2019 o kodeksih ravnanja in organih za spremljanje na podlagi Uredbe (EU) 2016/679  666.9 KB
Države članice :