Euroopa Andmekaitsenõukogu

Suunised 1/2019 määruse (EL) 2016/679 kohaste toimimisjuhendite ja järelevalvet teostavate asutuste kohta

25 May 2018
Suunised 1/2019 määruse (EL) 2016/679 kohaste toimimisjuhendite ja järelevalvet teostavate asutuste kohta  642.64 KB
Liikmesriigid: