Европейски комитет за защита на данните

Насоки 1/2018 относно сертифицирането и определянето на критериите за сертифициране в съответствие с членове 42 и 43 от Регламента

04 June 2019
Насоки 1/2018 относно сертифицирането и определянето на критериите за сертифициране в съответствие с членове 42 и 43 от Регламента  301.26 KB
Държави членки: