Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data

Opinjoni 16/2019 dwar l-abbozz tad-deċiżjoni tal-Awtorità Superviżorja Belġjana fir-rigward tar-Regoli Korporattivi Vinkolanti ta’ ExxonMobil Corporation

12 November 2019
Opinjoni 16/2019  288.2 KB
Member states: