Euroopan tietosuojaneuvosto

Lausunto 16/2019 Belgian valvontaviranomaisen antamasta päätösehdotuksesta, joka koskee ExxonMobil Corporationin yritystä koskevia sitovia sääntöjä

12 November 2019
Lausunto 16/2019  95.04 KB
Jäsenvaltiot: