Euroopa Andmekaitsenõukogu

Arvamus 16/2019 Belgia järelevalveasutuse otsuse eelnõu kohta, mis käsitleb ettevõtte ExxonMobil Corporation siduvaid kontsernisiseseid eeskirju

12 November 2019
Arvamus 16/2019  234.99 KB
Liikmesriigid: