Europeiska dataskyddsstyrelsen

Riktlinjer 1/2019 om uppförandekoder och övervakningsorgan enligt förordning (EU) 2016/679

04 June 2019
Riktlinjer 1/2019  281.36 KB
Medlemsstater: