Európsky výbor pre ochranu údajov

Usmernenia 1/2019 týkajúce sa kódexov správania a monitorujúcich subjektov podľa nariadenia 2016/679

04 June 2019
Usmernenia 1/2019  706.3 KB
Členské štáty: