Europees Comité voor gegevensbescherming

Richtsnoeren 1/2019 voor gedragscodes en toezichthoudende organen in de zin van Verordening 2016/679

04 June 2019
Richtsnoeren 1/2019  289.14 KB
Member states: