Eiropas Datu aizsardzības kolēģija

Pamatnostādnes 1/2019 attiecībā uz rīcības kodeksiem un pārraudzības struktūrām saskaņā ar Regulu (ES) 2016/679

04 June 2019
Pamatnostādnes 1/2019  289.97 KB
Dalībvalstis: