Europos duomenų apsaugos valdyba

Reglamente 2016/679 numatytų elgesio kodeksų ir stebėsenos įstaigų gairės Nr. 1/2019

04 June 2019
Gairės Nr. 1/2019  286.79 KB
Valstybės narės: