Euroopan tietosuojaneuvosto

Asetuksen (EU) 2016/679 mukaisia käytännesääntöjä ja valvontaelimiä koskevat suuntaviivat 1/2019

04 June 2019
Suuntaviivat 1/2019  294.98 KB
Jäsenvaltiot: