Европейски комитет за защита на данните

Насоки 1/2019 относно кодексите за поведение и органите за наблюдение съгласно Регламент 2016/679

04 June 2019
Насоки 1/2019  683.78 KB
Държави членки: