ευρωπαϊκό συμβούλιο προστασίας δεδομένων

EDPB Response to Miguel de Serpa Soares' letter regarding Guidelines 2/2020

07 October 2020
EDPB Response to Miguel de Serpa Soares  447.84 KB
Θεματικές ενότητες:
Κράτη μέλη: