ευρωπαϊκό συμβούλιο προστασίας δεδομένων

EDPB Response to MEPs in ‘t Veld, Chastel, Körner, Pagazaurtundúa, Šimečka & Strugariu regarding the possible extension of the Prüm framework

28 July 2020
EDPB Response to MEPs in ‘t Veld, Chastel, Körner, Pagazaurtundúa, Šimečka & Strugariu regarding the possible extension of the Prüm framework  300.41 KB
Κράτη μέλη: