Europeiska dataskyddsstyrelsen

Riktlinjer 2/2019 om behandling av personuppgifter enligt artikel 6.1 b i dataskyddsförordningen i samband med tillhandahållandet av onlinetjänster till registrerade

16 October 2019
Riktlinjer 2/2019  184.88 KB
Medlemsstater: