Európsky výbor pre ochranu údajov

Usmernenia 2/2019 o spracúvaní osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov v súvislosti s poskytovaním on-line služieb dotknutým osobám

16 October 2019
Usmernenia 2/2019  455.29 KB
Členské štáty: