Europees Comité voor gegevensbescherming

Richtsnoeren 2/2019 betreffende de verwerking van persoonsgegevens op grond van artikel 6, lid 1, onder b), van de AVG in het kader van de verlening van onlinediensten aan betrokkenen

16 October 2019
Richtsnoeren 2/2019  202.29 KB
Member states: