Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data

Linji gwida 2/2019 dwar l-ipproċessar tad-data personali skont l-Artikolu 6(1)(b) GDPR fil-kuntest tal-forniment ta’ servizzi online lis-suġġetti tad-data

16 October 2019
Linji gwida 2/2019  243.03 KB
Member states: