Eiropas Datu aizsardzības kolēģija

Pamatnostādnes 2/2019 par personas datu apstrādi saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu, sniedzot tiešsaistes pakalpojumus datu subjektiem

16 October 2019
Pamatnostādnes 2/2019  187.58 KB
Dalībvalstis: