Europos duomenų apsaugos valdyba

Gairės 2/2019 dėl asmens duomenų tvarkymo pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies b punktą, kai duomenų subjektams teikiamos internetinės paslaugos

16 October 2019
Gairės 2/2019  199.4 KB
Valstybės narės: