Euroopan tietosuojaneuvosto

Ohjeet 2/2019 yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan perusteella tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä rekisteröidyille tarjottavien verkkopalvelujen yhteydessä

16 October 2019
Ohjeet 2/2019  407.83 KB
Jäsenvaltiot: