Европейски комитет за защита на данните

Насоки 2/2019 относно обработката на лични данни съгласно член 6, параграф 1, буква б) от Общия регламент относно защита на данните при предоставянето на онлайн услуги на субектите на данни

16 October 2019
Насоки 2/2019  439.2 KB
Държави членки: