Det Europæiske Databeskyttelsesråd

Retningslinjer 1/2018 vedrørende certificering og identifikation af certificeringskriterier i overensstemmelse med artikel 42 og 43 i forordningen

04 June 2019
Retningslinjer 1/2018  705.42 KB
Medlemsstater: