ευρωπαϊκό συμβούλιο προστασίας δεδομένων

Guidelines 1/2018 on certification and identifying certification criteria in accordance with Articles 42 and 43 of the Regulation 2016/679 - Annex 2 - version for public consultation

11 February 2019
Guidelines 1/2018 - Annex 2 - version for public consultation  157.82 KB
Θεματικές ενότητες:
Κράτη μέλη: