Evropský sbor pro ochranu osobních údajů

Právo na přenositelnost údajů

25 May 2018

Evropský sbor pro ochranu osobních údajů na svém prvním plenárním zasedání schválil pokyny pracovní skupiny zřízené podle článku 29 související s obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Právo na přenositelnost údajů