Европейски комитет за защита на данните

Право на преносимост на данните