Europeiska dataskyddsstyrelsen

Ansvarig tillsynsmyndighet

25 May 2018

Under sitt första plenarsammanträde godkände Europeiska dataskyddsstyrelsen Artikel 29-gruppens olika vägledningar avseende GDPR.

Ansvarig tillsynsmyndighet