Evropský sbor pro ochranu osobních údajů

Vedoucí dozorový úřad

25 May 2018

Evropský sbor pro ochranu osobních údajů na svém prvním plenárním zasedání schválil pokyny pracovní skupiny zřízené podle článku 29 související s obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Vedoucí dozorový úřad