Европейски комитет за защита на данните

Водещ надзорен орган