Europees Comité voor gegevensbescherming

Functionaris voor de gegevensbescherming

25 May 2018

Tijdens zijn eerste plenaire vergadering heeft het Europees Comité voor gegevensbescherming de WP29-richtsnoeren in verband met de algemene verordening gegevensbescherming bekrachtigd.

Functionaris voor de gegevensbescherming