Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data

Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-Data

25 May 2018

Waqt l-ewwel laqgħa plenarja tiegħu, il-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data approva l-Linji Gwida WP29 relatati mal-BEPD

Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-Data