Európsky výbor pre ochranu údajov

Automatizované rozhodovanie a profilovanie

25 May 2018

Počas prvého plenárneho zasadnutia Európsky výbor pre ochranu údajov schválil usmernenia pracovnej skupiny zriadenej podľa článku 29, ktoré sa týkajú všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Automatizované rozhodovanie a profilovanie