Evropský sbor pro ochranu osobních údajů

Doporučení č. 01/2019 k návrhu seznamu evropského inspektora ochrany údajů, pokud jde o operace zpracování, na něž se vztahuje požadavek na posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (čl. 39 odst. 4 nařízení (EU) 2018/1725)

12 July 2019
Doporučení č. 01/2019  107.93 KB
Členské státy: