Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data

Linji Gwida 2/2018 dwar id-derogi tal-Artikolu 49 skont ir- Regolament 2016/679

25 May 2018

Linji Gwida 2/2018 dwar id-derogi tal-Artikolu 49 skont ir- Regolament 2016/679

Linji Gwida 2/2018  289.81 KB
Member states: