Eiropas Datu aizsardzības kolēģija

Pamatnostādnes 2/2018 par Regulas 2016/679 49. pantā ietvertajām atkāpēm

25 May 2018

Guidelines 2/2018 on derogations of Article 49 under Regulation 2016/679

Pamatnostādnes 2/2018  214.42 KB
Dalībvalstis: