Eiropas Datu aizsardzības kolēģija

Atzinums Nr. 16/2019 par Beļģijas kompetentās uzraudzības iestādes lēmuma projektu attiecībā uz ExxonMobil Corporation saistošajiem uzņēmuma noteikumiem

12 November 2019
Atzinums Nr. 16/2019  116.87 KB
Dalībvalstis: