ευρωπαϊκό συμβούλιο προστασίας δεδομένων

Γνώμη αριθ. 16/2019 σχετικά με το σχέδιο απόφασης της Εποπτικής Αρχής του Βελγίου για τους Δεσμευτικούς Εταιρικούς Κανόνες της ExxonMobil Corporation

12 November 2019
Γνώμη αριθ. 16/2019  242.18 KB
Κράτη μέλη: