Eiropas Datu aizsardzības kolēģija

Atzinums 3/2019 attiecībā uz jautājumiem un atbildēm par mijiedarbību starp Klīnisko pārbaužu regulu (KPR) un Vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR) (70. panta 1. punkta b) apakšpunktu)

23 January 2019

The present opinion relates exclusively to the processing of personal data in the context of clinical trials.

Atzinums3/2019 attiecībā uz jautājumiem un atbildēm par mijiedarbību starpKlīnisko pārbaužu regulu (KPR) un Vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR) (70.panta 1.punkta b) apakšpunktu)  151.35 KB
Dalībvalstis: